16 มิถุนายน 2565 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
9 มิถุนายน 2565 วันอานันทมหิดล
2 มิถุนายน 2565 เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
27 พฤษภาคม 2565 ขอแสดงความยินดีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
27 พฤษภาคม 2565 ขอแสดงความยินดีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
23 พฤษภาคม 2565 โครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑
4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 2565 ในรัชกาลที่ 10
27 เมษายน 2565 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
25 เมษายน 2565 ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1 เมษายน 2565 TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
18 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
19 ธันวาคม 2564 รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565