ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501)