"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

โครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑
      ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑ ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายละเอียด กติกาการแข่งขัน และการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน [คลิ๊กสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน](http://st.nsru.ac.th/scienceproject/index.php) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เน้นย้ำอีกครั้ง ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 การสมัครมีรายละเอียดกำหนดชัดเจน ควรศึกษาและทำความเข้าใจดีๆ ไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดการแข่งขันได้