ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการบริการวิชาการกิจกรรมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชน


โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 65 กิจกรรมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชน (อาหารหมักสู่การผลิตระดับชุมชน) วิทยากรโดย ดร.อันธิกา บุญแดง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ ม.เกษตร และ ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ให้กับกลุ่มเกษตรกรใน ต.บ้านไร่ และ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย 65 ณสวนรักษ์เกษตร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ประกาศข่าวเมื่อ : 9 มิ.ย. 2565 โดย : นายอาทิตย์ แก้ววงษา