ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เยี่ยมชมพื้นที่และให้คำแนะนำพื้นที่ฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ของผู้ต้องขังหญิง


ศูนย์วิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร นันทวุฒิ นิยมวงษ์ และอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และให้คำแนะนำพื้นที่ฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ของผู้ต้องขังหญิง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สู่มาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์

ประกาศข่าวเมื่อ : 27 เม.ย. 2565 โดย : นายอาทิตย์ แก้ววงษา