"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกตั้งประธานนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเท

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่​ 12​ ตุลาคม​ 2563​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณซุ้มปรางค์องค์พระพุทธสัพพัญญูฯ และ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้า....