"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 #โอกาสพิเศษมาแล้ว โอกาสดีๆ ไม่ได้มีเยอะ ➡️รอบพิเศษ ในสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ รับสมัคร ​วันนี้-28 พฤษภาคม​ 2564 ➡️รอบพิเศษ ในสาขาวิชาที่มีการสอบ รับสมัคร ​วันนี้-26 พฤษภาคม​ 2564 #มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ ✅ สนใจ #สมัคร เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ https://regis.nsru.ac.th/pr/ http://st.nsru.ac.th/ https://www.facebook.com/nsruscience ☎️ 056-882531 056-219100 ต่อ 1401-1404 สามารถตรวจสอบจำนวนการรับสมัครเรียนได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/pr/index.php?page=numbers สอบถามข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217 #NSRU #DEK64