คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เริ่มงาน 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีการแสดง บริเวณคลองน้ำตกในเกาะญวณ นครสวรรค์ กิจกรรมในงาน: - การแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ฯ และเพลงเทิดพระเกียรติ โดยวง Big Band คณะนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายชื่อเพลงดังนี้ - ไกลกังวล - รัก - แก้วตาขวัญใจ - เกาะในฝัน - ใกล้รุ่ง - ยิ้มสู้ - เตือนใจ - ในดวงใจนิรันดร์ - ลมหนาว - Oh I Say - ของขวัญจากก้อนดิน - ต้นไม้ของพ่อ - พระราชาผู้ทรงธรรม - ในหลวงในดวงใจ -กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ - กิจกรรมฉายภาพ 3D Mapping โดยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สนับสนุนโดย EPSON ประเทศไทย - กิจกรรมแจกอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล * การแต่งกายขอความร่วมมือสวมเสื้อสีเหลือง