ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์

13219

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

15

16 สิงหาคม 2565

15

15 สิงหาคม 2565

16

14 สิงหาคม 2565

16

13 สิงหาคม 2565

24

12 สิงหาคม 2565

19

11 สิงหาคม 2565

39

10 สิงหาคม 2565

30

9 สิงหาคม 2565

31

8 สิงหาคม 2565

24

7 สิงหาคม 2565

22

6 สิงหาคม 2565

47

5 สิงหาคม 2565

67

4 สิงหาคม 2565

28

3 สิงหาคม 2565

37

2 สิงหาคม 2565

52

1 สิงหาคม 2565

18

31 กรกฎาคม 2565

2

30 กรกฎาคม 2565

39

27 กรกฎาคม 2565

21

26 กรกฎาคม 2565

45

25 กรกฎาคม 2565

47

24 กรกฎาคม 2565

105

23 กรกฎาคม 2565

918

22 กรกฎาคม 2565

95

21 กรกฎาคม 2565

103

20 กรกฎาคม 2565

55

19 กรกฎาคม 2565

66

18 กรกฎาคม 2565

13

17 กรกฎาคม 2565

27

16 กรกฎาคม 2565

41

15 กรกฎาคม 2565

15

9 กรกฎาคม 2565

34

8 กรกฎาคม 2565

120

7 กรกฎาคม 2565

299

6 กรกฎาคม 2565

46

5 กรกฎาคม 2565

62

4 กรกฎาคม 2565

28

3 กรกฎาคม 2565

68

2 กรกฎาคม 2565

429

1 กรกฎาคม 2565

438

30 มิถุนายน 2565

288

29 มิถุนายน 2565

192

28 มิถุนายน 2565

174

27 มิถุนายน 2565

100

26 มิถุนายน 2565

113

25 มิถุนายน 2565

119

24 มิถุนายน 2565

126

23 มิถุนายน 2565

203

22 มิถุนายน 2565

327

21 มิถุนายน 2565

232

20 มิถุนายน 2565

224

19 มิถุนายน 2565

203

18 มิถุนายน 2565

249

17 มิถุนายน 2565

260

16 มิถุนายน 2565

314

15 มิถุนายน 2565

411

14 มิถุนายน 2565

243

13 มิถุนายน 2565

221

12 มิถุนายน 2565

235

11 มิถุนายน 2565

247

10 มิถุนายน 2565

1022

9 มิถุนายน 2565

281

8 มิถุนายน 2565

451

7 มิถุนายน 2565

732

6 มิถุนายน 2565

303

5 มิถุนายน 2565

278

4 มิถุนายน 2565

436

3 มิถุนายน 2565

251

2 มิถุนายน 2565

194

1 มิถุนายน 2565

181

31 พฤษภาคม 2565

170

30 พฤษภาคม 2565

56

29 พฤษภาคม 2565

50

28 พฤษภาคม 2565

31

27 พฤษภาคม 2565

81

26 พฤษภาคม 2565

74

25 พฤษภาคม 2565

160

24 พฤษภาคม 2565

362

23 พฤษภาคม 2565

9

22 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Address

อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

Phone Number

056 - 219100 ต่อ 1401 - 1404
Fax. 056-882531

Email

science@nsru.ac.th
WEBSITE : http://st.nsru.ac.th/
Facebook :www.facebook.com/nsruscience