ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ระดับอนุปริญญาตรี – ปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล) สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088 2783362 หรือ ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ ผู้ประสานโครงการ 089 695 4888

ดาวน์โหลดเอกสาร : ไฟล์แนบ
Link ข้อมูล : http://www.sd1.rmutt.ac.th/?p=2309
ประกาศข่าวเมื่อ : 16 มิถุนายน 2565