ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา


ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ไฟล์แนบ
Link ข้อมูล : -
ประกาศข่าวเมื่อ : 25 เมษายน 2565