Username :
Password :
  หน้าแรก
  ข้อมูลหลักสูตร
   
   
   
   
   
   
   
   
มคอ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิยาศาสตร์ฯ
6 มิถุนายน 2559 :
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  
6 มิถุนายน 2559 :
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  
16 มิถุนายน 2557 :
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
16 มิถุนายน 2557 :
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 วันที่ 15-29 มิถุนายน 2557  
26 พฤษภาคม 2557 :
สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ ทั้งหมด