งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์

โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- การแข่งขัน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางค


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรา...

อ่านต่อ

บรรยากาศทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์

บรรยากาศทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์....