รับสมัครนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3รับสมัครนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้ให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ⭐️จัดกิจกรรมเพียงวันเดียวเท่านั้น ตั้งเเต่เวลา 8.00 -17.00 น. ⭐️แบ่งรอบการจัดกิจกรรมเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 : 29 พฤษภาคม 2562 รอบที่ 2 : 30 พฤษภาคม 2562 รอบที่ 3 : 31 พฤษภาคม 2562 โดยนักเรียนสามารถเลือกวันที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น ⭐️แต่ละรอบ รับผู้เข้าร่วมโครงการเพียง ???? คนเท่านั้น ⭐️รับสมัครนักเรียนจำกัดจำนวนไม่เกิน 10 คนต่อโรงเรียน ⭐️สามารถสมัครผ่านทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSentX7JqVMnq9knQq…/viewform ⭐️นำเอกสารใบสมัครมายื่นในวันที่ร่วมกิจกรรม ⭐️ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผ่านทางเพจค่ายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์