ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....

ประมวลภาพ การมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ประมวลภาพ การมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562....