กิจกรรมการแข่งขัน

Card image

ภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งผลงานผลงานภายในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ในช่องทางการสนทนาแฟนเพจเฟสบุ๊ค สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรม มี 2 ระดับ แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องอ่านระเบียบ กติกา ในการแข่งขันที่แจ้งไว้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (TED TALK)

หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่กับความฉลาดทางดิจิทัล” รับสมัครไม่จำกัดจำนวน คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 5 ทีม เพื่อแข่งขันในรอบตัดสิน

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตะกร้าผ้า

เป็นเกมการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตะกร้าผ้าของผู้ป่วยที่พักตามห้องต่าง ๆ โดยหุ่นยนต์จะต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่กำหนด (เส้นสีดำ) และเข้าไปเก็บตะกร้าผ้าที่ใส่เสื้อผ้าของผู้ป่วย เพื่อนำไปทำความสะอาด ตะกร้าผ้าของผู้ป่วยแทนด้วยกระป๋องสีต่าง ๆ

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (มัธยมศึกษาตอนต้น)

ใช้เกม Garena RoV ในการแข่งขัน มีการแข่งขันในลักษณะทีม ทีมละ 5 คน แต่ละทีมมีครูผู้ควบคุม ทีมละ 1 ท่านระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 16 ทีม

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

ใช้เกม Garena RoV ในการแข่งขัน มีการแข่งขันในลักษณะทีม ทีมละ 5 คน แต่ละทีมมีครูผู้ควบคุม ทีมละ 1 ท่านระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 16 ทีม

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)

หัวข้อในการแสดงทางวิทยาศาสตร์ “เยาวชนยุคใหม่กับความฉลาดทางดิจิทัล” ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ ๓ คน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ ๑ คน

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การแข่งขัน GAME 24

เกมยี่สิบสี่ (GAME 24) เป็นการนำเลขโดดที่กำหนดให้ จำนวน 4 ตัว เพื่อนำมาดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การบวก(+) การลบ(-) การคูณ(´) หรือการหาร(÷) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น 24

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การประกวดภาพถ่าย "คนไทยร่วมใจป้องกันโควิดด้วยจิตสำนึก"

ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเอง ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด และหรือเคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

การแข่งขันการประกวดอาหารแปรรูปจากปลาในวิถี NEW NORMAL

การแข่งขันโครงการประกวดอาหารแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร เพื่อวิถี New normal โดยต้องใช้วัตถุดิบหลัก คือ ปลาน้ าจืด หรือปลา ที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครสวรรค์

ระเบียบการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
Card image

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ทำไอศกรีมเสริมพรีไบโอติกจากรากบัว

นวัตกรรมอาหารยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ รู้และเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องของวิทยาศาสตร์และอาหาร

ระเบียบการเข้าอบรม ลงทะเบียนเข้าร่วม
Card image

การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานวิจัย และผลการดำเนินงานการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของนักศึกษา

กำหนดการประชุม ลงทะเบียนเข้าร่วม

ประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม และชมนิทรรศการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

จำนวนผู้เข้าประเมิน

1106

ผลประเมินภาพรวม

4.52

แบบประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Address

อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

Phone Number

056 - 219100 ต่อ 1401 - 1404
Fax. 056-882531

Email

science@nsru.ac.th
WEBSITE : http://st.nsru.ac.th/
Facebook :@nsruscience

2

8 มิถุนายน 2566

50

7 มิถุนายน 2566

49

6 มิถุนายน 2566

27513

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด