ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จำนวนสมาชิกทั้งหมด : 83 คน
ค้นหาเพื่อน

 
Username
 

Password
 
 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 2
ประกาศเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2556

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า 90 ปี ราชภัฏนครสวรรค์"
ประกาศเมื่อ : 8 ธันวาคม 2555

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน Bangkok International ICT Expo 2012
ประกาศเมื่อ : 7 สิงหาคม 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2554

ขอเชิญเข้าร่วม "การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research R2R) ครั้งที่ 4: เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ"
ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2554

ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของมูลนิธิ 50 ปี ธปท.
ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2556

มหาวิทยาลัย TERI ประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2556

รัฐบาลจีนประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2013/2014 ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน
ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2556

รัฐบาลอินโดนีเซียประสงค์มอบทุนการศึกษาปริญญาโท
ประกาศเมื่อ : 7 มีนาคม 2556

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2556

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2556

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ประกาศเมื่อ : 28 มีนาคม 2556

รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทานระดับวิชาชีพ
ประกาศเมื่อ : 4 มีนาคม 2556

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ประกาศเมื่อ : 31 มกราคม 2556

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ประกาศเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555

Untitled Document
 


คุณมีความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามากน้อยเพียงใด ?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 000001177
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ.2552

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Version 0.9
สงวนลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ.2551 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Sci-Tech Alumni's Database
Developed by Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University
Administrator