คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 1 สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร.056-219100 ต่อ 1204, 1206
  ดาวน์โหลดเอกสาร : http://regis.nsru.ac.th/new/register/signup.php?type=SU02
  Link ข้อมูล : http://regis.nsru.ac.th/new/register/signup.php?type=SU02
  แสดงข่าวเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2559