คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  
         ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเรียนดังกล่าว
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล :
  แสดงข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557