คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องหอมและผลิตภัฑณ์ดับกลิ่น ผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดร่างกายฯ  
         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องหอมและผลิตภัฑณ์ดับกลิ่น ผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดร่างกาย และผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดทั่วไป สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกและนครสวรรค์ตก ในวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล :
  แสดงข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557