คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ(รอบสอง)ปีการศึกษา๒๕๕๗  
         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ (รอบสอง)ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล :
  แสดงข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557