คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 วันที่ 15-29 มิถุนายน 2557  
         รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2 ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2557
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล : http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php?page=home
  แสดงข่าวเมื่อ : 16 มิถุนายน 2557