คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 5 สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร.056-219100 ต่อ 1204, 1206

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://regis.nsru.ac.th/pr/pr.php
Link ข้อมูล : http://regis.nsru.ac.th/pr/pr.php
บันทึกข่าวเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2562