คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


แบบฟอร์มโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มโครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 กรุณาส่งเอกสาร พร้อมไฟล์ ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันพุธ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/สนว.358.xls
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/สนว.358.xls
บันทึกข่าวเมื่อ : 28 สิงหาคม 2557