คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ และรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันการแสดงผลงานการจัดดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Albumscience/folwer/index.html
บันทึกข่าวเมื่อ : 3 มีนาคม 2557