คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องหอมและผลิตภัฑณ์ดับกลิ่น ผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดร่างกายฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องหอมและผลิตภัฑณ์ดับกลิ่น ผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดร่างกาย และผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดทั่วไป สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกและนครสวรรค์ตก ในวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล :
บันทึกข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557