คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 วันที่ 15-29 มิถุนายน 2557

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2 ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล : http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php?page=home
บันทึกข่าวเมื่อ : 16 มิถุนายน 2557