คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในlถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

การอบรมพื้นฐานอาชีพ 2 หลักสูตร (ระยะสั้น) หลักสูตรละ 3 วัน จำกัดจำนวน เพียง 40 ท่าน/หลักสูตร
*** ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม *** (พร้อมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน และอาหารว่าง-อาหารกลางวัน)
1. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพ “การทำธุรกิจเบื้องต้นการทำชิลค์สกรีนผ้าพิมพ์ลาย” จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์, จันทร์, อังคาร)
2. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพ “การทำธุรกิจเบื้องต้นการจัดสวนถาด สวนแก้ว” จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2557 (พุธ, พฤหัส, ศุกร์)
เนื้อหาของหลักสูตร-ความรู้เบื้องต้นการสร้างผู้ประกอบการ
-การสร้างงาน “เพ้นท์สี งานซิลค์สกรีนผ้าพิมพ์ลาย” / การสร้างงาน “การจัดสวนถาด สวนแก้ว”
-การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์/เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
-การสร้างตลาดในรูปแบบ e-Commence

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้ตั้งใจจริงที่จะประกอบอาชีพ
2. มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังจากการอบรมในโครงการ
3. ประชากรวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก

สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ฯ ติดต่อ อ.วัฒนาพร (อาจารย์เอ) Tel. 098-7467559 /คุณอัปสรณ์ (โอ๋) Tel. 098-7467558

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล : http://www.nsru.ac.th/news_detail.aspx?ID=171#.U3m0w_mSx2F
บันทึกข่าวเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2557