ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์ )

ปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ 19 เม.ย.- 10 พ.ค. 66 สมัครเรียนได้ที่ https://regis.nsru.ac.th/pr/ สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์ ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #เรียนคณิตศาสตร์พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกันนะคะ #เรียนคณิตศาสตร์ทันสมัย #datascience #bigdata #geogebra #python #Math #คณิตศาสตร์ #คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ทางการเงิน #คณิตศาสตร์ไปใช้ในงานประกันภัย #การสร้างโมเดลคณิตศาสตร์ #เรียนคณิตที่ทันสมัยไม่ตกยุค #เพื่ออนาคตที่ใช่ของตัวเรา