คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาร่วมใจ รักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ
      ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมโครงการจิตอาสาร่วมใจ รักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ ที่บริเวณป้ายคณะ หน้าตึก 7 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป