คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕
      ประกาศขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก>>ทั่วประเทศ<< รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 สิงหาคม 2563 สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://mathnsru.wixsite.com/acedmath5 จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้จึงของดการแข่งขันรายการ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันเอแมท และซูโดกุ คงไว้เพียงการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ โดยจะมีการเพิ่มระดับชั้น ม.ต้น ขึ้นมาเป็นปีแรก