ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ร่วมสร้างนวัตกรรมจากแห้วนา


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับบุคลากรจาก เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณาจารย์ ร่วมพูดคุยหาแนวทางเพื่อสร้างนวัตกรรมการแปรรูปจากแห้วนา ของชาวบ้านในเทศบาลบรรพตพิสัย ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นสิ้นค้าในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ ชั้น ๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ประกาศข่าวเมื่อ : 9 พ.ค. 2565 โดย : นายอาทิตย์ แก้ววงษา