ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบ่มเพาะต้นกล้าสาธารณสุข  
         ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบ่มเพาะต้นกล้าสาธารณสุข เพื่อการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ทางด้านการเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (วีเจ จ๋า) วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.facebook.com/nsruscience/
  Link ข้อมูล : https://www.facebook.com/nsruscience/
  แสดงข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2560
 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Physics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University