ข่าวประชาสัมพันธ์
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาฟิสิกส์ และนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2557   
         
  ดาวน์โหลดเอกสาร : -
  Link ข้อมูล : -
  แสดงข่าวเมื่อ : 1 กันยายน 2557
 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Physics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University