ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาฟิสิกส์ฯ
1 กันยายน 2557 :
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาฟิสิกส์ และนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2557   
  ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯทั้งหมด
 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Physics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University