ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
13 กรกฎาคม 2563 :
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
13 กรกฎาคม 2563 :
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
13 กรกฎาคม 2563 :
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
1 ตุลาคม 2562 :
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563  
24 ตุลาคม 2562 :
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7  
  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ ทั้งหมด
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาฟิสิกส์ฯ
1 กันยายน 2557 :
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาฟิสิกส์ และนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2557   
  ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯทั้งหมด
 
 
   
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Physics : Faculty of Science and Technology.
Nakhon Sawan Rajabhat University