ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
28 มีนาคม 2562 :
Hacked By Mr.p@r@dox17   
21 มีนาคม 2562 :
การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
18 มีนาคม 2562 :
bbbbbbbbb  
1 ตุลาคม 2561 :
Hacked By Mr.p@r@dox17   
1 กรกฎาคม 2561 :
mmmmmmmmm  
   
 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Mathematics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University