ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 วันที่ 15-29 มิถุนายน 2557  
         รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2 ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2557
  ดาวน์โหลดเอกสาร : -
  Link ข้อมูล : -
  แสดงข่าวเมื่อ : 16 มิถุนายน 2557
 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Mathematics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University