ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาคณิตศาสตร์
28 สิงหาคม 2557 :
แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องคณะฯ  
28 สิงหาคม 2557 :
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2557   
  ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯทั้งหมด
 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Mathematics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University