ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
6 มิถุนายน 2559 :
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  
6 มิถุนายน 2559 :
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  
16 มิถุนายน 2557 :
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
16 มิถุนายน 2557 :
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 วันที่ 15-29 มิถุนายน 2557  
26 พฤษภาคม 2557 :
สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ ทั้งหมด
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
28 สิงหาคม 2557 :
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2557   
28 สิงหาคม 2557 :
แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องคณะฯ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯทั้งหมด
 
 
   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Mathematics : Faculty of Science and Technology.
Nakhon Sawan Rajabhat University