ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาเคมี
1 กันยายน 2557 :
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2557   
  ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯทั้งหมด
 
 
สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University