บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัน พุธ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15