พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

by เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร