คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558

ณ บริเวณหน้าลานพระสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11